Resultaten voor cursus leren studeren

cursus leren studeren
Studiemethode Kabass.be.
Als je tijdens het studeren dingen opschrijft, onthoud je deze vaak beter. Je kan terwijl je de leerstof doorneemt woorden uit de cursus opschrijven, tabellen en grafieken overtekenen, of in de kantlijn de kern de belangrijkste gedachte van een alinea opschrijven. Luidop leren helpt om leerstof actiever te verwerken.
Te laat begonnen met studeren? Een stappenplan De Standaard.
Wat als je nog een halve cursus te gaan hebt en je examen start over een uur? En hoe eet je nog gezond wanneer je echt geen tijd meer hebt om te koken? De Standaard loodst je door de moeilijkste momenten van je blokperiode. Te laat begonnen met studeren?
B.E.ST. vzw Leren Leren Groepscursussen.
Tijdens 5 sessies van twee uur doorlopen de cursisten in groepjes van maximaal 16 deelnemers de belangrijkste aspecten van zelfstandig en efficiƫnt studeren. De eigen studiemethode wordt dan onder loupe genomen en beoordeeld op efficiƫntie. Via experimenten ontdekken de cursisten hoe het geheugen werkt en welke studiemethoden hierop het best inspelen. Bijzondere aandacht gaat naar het schematiseren in de vorm van een mindmap" of spinschema. Integratie van de aangeboden methode in het eigen studeergedrag is het uiteindelijke doel. Daarom brengen de deelnemers vanaf sessie drie hun eigen leerboeken mee om zo de leerstof volgens de nieuwe principes te verwerken. Leren begrijpend lezen staat hier op de eerste plaats. Halverwege sessie 5 starten de evaluatiegesprekken met de ouders. Hoe die verlopen verneemt u via uw kind na sessie 4. Vraag er naar! Het uur dat u verwacht wordt moet uw kind verplicht noteren op de cover van zijn/haar cursus.
studiecoaching-nj.be.
In de cursus leren studeren doorlopen de jongeren in kleine groepjes van 7 tot maximaal 10 deelnemers van eenzelfde graad de belangrijkste aspecten van zelfstandig en efficint studeren. Centraal staat het functioneren van het geheugen van waaruit nieuwe inprentingstechnieken aangereikt worden.
Cursus academisch leren Onderwijsadvies Training Universiteit Utrecht.
Inloopspreekuur academische vaardigheden. Cursus academisch leren. Workshop smart study techniques in English. Cursus mondeling presenteren. Introductieworkshop onderzoeken en schrijven. Cursus onderzoeksopzet voor een bachelor of masterthesis. Cursus wetenschappelijk schrijven. Workshop wetenschappelijk schrijven. Cursus timemanagement en studeren. Workshop timemanagement en uitstelgedrag.
Triangel Leren Leren.
Leerlingen met een groter repertoire aan leer en studievaardigheid zullen in het algemeen meer kansen hebben hun schoolloopbaan succesvol af te ronden. In een toffe en ontspannen sfeer wordt er tijdens de cursus met andere leeftijdgenoten in groepjes aan leren studeren gewerkt.
Leren leren Rebus.
Je krijgt tijdens de cursus leren leren inzicht in het studieproces en je studiecapaciteiten. We werken aan je studiehouding: hoe blijf je gemotiveerd en hoe deel je je studietijd in. En je leert technieken om zelf diepgaand te kunnen studeren.
Leren en studeren.
Wat wil jij leren? Leren Cursus Leren en Studeren. In deze cursus ontdek je verschillende technieken om wat je leert beter te onthouden. Het idee achter deze geheugentechnieken is de vermogens van je geheugen optimaal te benutten. Ga actief om met de stof, in plaats van passief te lezen.

Contacteer ons